מקרו-אבולוציה היא אבולוציה ברמה שהיא מעבר למין הבודד. אם נחשוב על שינויים מיקרו-אבולוציוניים לאורך זמן רב, נמצא עצמנו בשינויים מקרו-אבולוציוניים. אם נעשה "זום החוצה" מרמת מין החיפושית לרמת כלל מיני החיפושיות, החרקים, או פרוקי הרגליים נמצא עצמנו ברמת המקרו-אבולוציה. 

מקרו-אבולוציה עוסקת בתהליכים ובשינויים הגדולים של האבולוציה. היא מתארת את ההיסטוריה של החיים – התפתחות היונקים, צמחי היבשה או הדינוזאורים. 

בחלק זה נבחן מהו מין ביולוגי וכיצד מתפתחים מינים.

משוואה: מוטציוה, זרימת גנים, סחיפה גנטית וברירה טבעית + 3.8 מיליארד שנים = מקרואבולוציה

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Accumulating change. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה