מוטציות הן שינויים בדנ"א - בחומר התורשתי המועבר מהורים לצאצאיהם. לכן, הן יכולות להשפיע על האופן שבו יצור ייראה, יתנהג או יתקיים. מוטציות הן אקראיות. הן יכולות להיות מועילות, ניטרליות או מזיקות ליצור. חשוב לזכור: מוטציות לא מנסות "לספק" ליצור את "צרכיו". התרחשות מוטציה או אי-התרחשותה אינה קשורה בכל דרך שהיא למידת הצורך או הנזק שלה ליצור. לא כל המוטציות משפיעות על האבולוציה. כל התאים בגופנו מכילים דנ"א, ובכל אחד מהם יכולה להתרחש מוטציה. עם זאת, לא כל המוטציות משמעותיות לאבולוציה. מוטציות שאינן מתרחשות בתאי המין אינן מועברות לצאצאים, ולכן אין להן משמעות אבולוציונית.

מוטציה בודדת בתאי המין יכולה לגרום לשינויים שונים:

  • לא לגרום לשינוי כלל באופן שבו היצור נראה, מתנהג או מתקיים - חלק מהמוטציות אינן גורמות לשינוי שאפשר להבחין בו. זה יכול לקרות כתוצאה מכך שהמוטציה התרחשה באזור בדנ"א שאין לו תפקוד או שהשינוי שהיא גרמה לא משפיע על מבנה החלבון שמקודד באותו אזור.
  • שינויים קטנים - למשל, שינוי בצורת תנוך האוזן.
  • שינויים גדולים - לעתים מוטציה בודדת יכולה לגרום לשינוי גדול, כמו למשל עמידות חרקים לחומר ההדברה DDT. במקרים מסוימים, כאשר מוטציה בודדת גורמת לנזק ליצור, עד כדי כך שהיא גורמת למותו, אנחנו מדברים על מוטציות קטלניות (לטליות).

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Mutations .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

המוטציה שגרמה לצבע הירקרק של תפוח עץ זה התרחשה בתאי הגוף של התפוח ולא בזרעים, ולכן אינה משפיעה על צבע התפוחים מהעצים שינבטו מזרעי תפוח זה.  

מוטציה בצבע של תפוח, מקור התמונה: Flickr, Rene Walter

מקור התמונה: Flickr, Rene Walter

להבין אבולוציה