קיימות מערכות ניסוי רבות שמדגימות אבולוציה בתנאי מעבדה. 

אחת מהן היא מערכת הניסויים בדגי גופי (guppy) של החוקר ג'ון אנדלר. נקבות דגי הגופי מעדיפות להזדווג עם זכרים צבעוניים. גם הטורפים של דגי הגופי "מעדיפים" את הזכרים הצבעוניים כי הם בולטים יותר ולכן קל יותר לטרוף אותם. בבית הגידול הטבעי של דגי הגופי, נחלים בטרינידד, יש מקומות עם הרבה טורפים ומקומות עם פחות טורפים. נמצא שבאזורים בנחל שבהם מעט טורפים זכרי הגופים צבעוניים יותר, ואילו במקומות שבהם יש שפע טורפים, הזכרים פחות צבעוניים ובולטים.

כאשר ד"ר אנדלר העביר טורפים לאזורים שבהם היו זכרים צבעוניים ובולטים, הברירה הטבעית עבדה, ותוך דורות ספורים הזכרים באוכלוסייה היו הרבה פחות צבעוניים. ניסוי זה הצטרף לעדויות רבות אחרות שמראות כי שונות בתכונות בתוך האוכלוסייה (צבעוניים יותר או פחות) מהווה חומר גלם לברירה טבעית כאשר תנאי הסביבה משתנים, וכתוצאה מכך לאבולוציה של האוכלוסייה.

ניסוי בדגי גופי

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Experiments. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה