תיאוריית האבולוציה עוסקת בשינויים בקני מידה שונים – משינויים מזעריים בצבע הכנפיים של חיפושיות בין דור אחד למשנהו ועד שינויים אדירים כדוגמת התפתחות שושלות הדינוזאורים והסתעפותן. דוגמאות אלו מייצגות אבולוציה בקנה מידה מיקרו (צבע הכנפיים) ובקנה מידה מקרו (התפתחות שושלות). 

מיקרו-אבולוציה מתרחשת באוכלוסייה של מין בודד. מקרו-אבולוציה חוצה גבולות של מינים בודדים. למרות ההבדלים ביניהם, אבולוציה בכל קנה מידה מתבססת על אותם מנגנונים:

להבין אבולוציה