האם האבולוציה מתרחשת בקפיצות מהירות או בהדרגה? קשה לענות על שאלה זו מכיוון שאיננו יכולים להריץ את הזמן אחורה. אבל אנחנו יכולים לשער אילו עדויות היו לנו אם האבולוציה מתרחשת בקפיצות מהירות ואילו עדויות אם התהליך הוא הדרגתי, ולבחון את הממצאים אל מול שתי השערות אלו. 

אם האבולוציה הייתה תהליך הדרגתי, היינו מצפים לראות את תהליך השינוי כולו, מהאב הקדמון לצאצא, דרך צורות מעבר שהיו מתפרשות ברצף לאורך התיעוד של כל המאובנים.

האיור מציג כיצד היה נראה שינוי הדרגתי. שכבות הסלע מייצגות את משך הזמן ואת ורצף הזמן. במצב של שינוי הדרגתי היינו מוצאים רצף מאובנים שמציגים צורות מעבר לאורך שכבות הסלע השונות.

ואכן, במקרים רבים אנחנו מוצאים במאובנים צורות מעבר. לדוגמה, מאובנים שמראים את תהליך האבולוציה של הלווייתנים, מיונקים יבשתיים, דרך צורות מעבר  ועד ליונקים הימיים המוכרים לנו היום.

צורות מעבר באבולוציה של לווייתן

צורות מעבר באבולוציה של לווייתן

אבולוציה בקפיצות

מה היינו מוצאים במאובנים אם האבולוציה הייתה נעה בקפיצות מהירות? בקפיצות מהירות אנחנו מדברים על פחות מ-100,000 שנה לשינוי משמעותי. אם אבולוציה הייתה מתרחשת כך, היינו מוצאים שינויים גדולים בין מאובנים בשכבות סלע קרובות בציר הזמן, ללא צורות מעבר. 

במקרים רבים אנחנו מוצאים עדויות לקפיצות מהירות באבולוציה. נשאלת השאלה האם קפיצה במאובנים מעידה בהכרח על קפיצה באבולוציה עצמה או רק על התאבנות לא רציפה של היצורים החיים?

אבולוציה בקפיצות או השתמרות לא רציפה של צורות מעבר

כפי שמודגם באיור, קשה לדעת האם אבולוציה התרחשה בקפיצות מהירות.

אנו רואים דוגמאות לשינוי איטי והדרגתי ולשינויים מהירים בקפיצות. כנראה ששניהם מתרחשים, השאלה היא מה שכיח יותר.


מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: The pace of evolution. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה