שינויים בין אוכלוסיות שונות של דרור בית

אחת הטענות המרכזיות בתיאוריית האבולוציה היא כי הסביבה משפיעה על האבולוציה של אוכלוסיות. בכל מערכת אקולוגית יש כמות מוגבלת של משאבים עבור היצורים שמתקיימים באותה מערכת. קיימת תחרות בין הפרטים השונים באוכלוסייה על המשאבים, והפרטים בעלי התכונות המתאימות יותר יצליחו לשרוד ולהתרבות טוב יותר.

דוגמה לכך ניתן לראות בדרורי בית, מין שיובא לצפון אמריקה רק באמצע המאה ה-19. משמונה זוגות דרורים ששוחרו בניו-יורק ב-1851 צמחו אוכלוסיות הדרורים, והדרורים נפוצים היום בכל צפון אמריקה (למעט צפון קנדה ואלסקה). שונות גנטית באוכלוסייה ולחצי ברירה בבתי גידול שונים הביאו במהלך 150 השנים שחלפו להתפתחות אוכלוסיות בעלות מאפיינים שונים. דרורים בצפון הם גדולים וכהים יותר מאשר דרורים בדרום. צבע כהה מאפשר קליטת חום טובה יותר מצבע בהיר, וגודל גוף גדול יותר מקנה יחס בין שטח פנים לנפח קטן יותר ואיבוד חום מועט יותר. שתי תכונות אלו מקנות התאמה טובה יותר לאקלים קר. זו דוגמה לברירה טבעית שפעלה על אוכלוסיית הדרורים במשך כ-150 שנה ומדגימה מיקרו-אבולוציה בסדר גודל של יבשת שלמה. 

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Ecology. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה