השיטה הלינאית למיון, אשר משייכת כל יצור לממלכה, מערכה, מחלקה, סדרה, משפחה, סוג ומין, היא השיטה המוכרת, שבה משתמשים המדענים כבר שנים רבות.  שיטה זו הומצאה לפני שהמדענים הבינו כיצד מינים נוצרים והיא אינה מבוססת על הבנת תהליכי האבולוציה. 

השיטה הפילוגנטית היא שיטת מיון חדשה יחסית,  והיא משקפת את ההיסטוריה האבולוציונית של המינים. שיטה זו נותנת שמות רק לקליידים – קבוצות של יצורים שלכולם אב קדמון משותף. על כן, שיטה זו נקראת קלדיסטיקה. כיום, מרבית הביולוגים משתמשים גם בשיטת המיון הקלדיסטית, בנוסף לשיטת המיון הלינאית. 

עץ פילוגנטי שכולל את הקליידים: צבים (Testudines), קשקשאיים (Squamata), ארכוזאוריה (Archosauria) ודמויי-תנינאים (Crocodylomorpha).

נדגים את ההבדלים בין שתי שיטות המיון על מיון הזוחלים והעופות.

לפי שיטת המיון הפילוגנטית, אנחנו יכולים לקרוא בשם לכל קלייד על העץ הזה. לדוגמה, הצבים (Testudines), הקשקשאיים (Squamata), הארכוזאוריה (Archosauria – זוחלים קדומים) ודמויי-התנינאים (Crocodylomorpha  - קבוצה הכוללת את התנינים וקרוביהם הקדומים), יוצרים כולם קליידים. עם זאת, כפי שהעץ הפילוגנטי מציג, הזוחלים אינם יוצרים קלייד. פירוש הדבר הוא או ש"זוחלים" אינם קבוצה פילוגנטית אמיתית, או שעלינו להתחיל לחשוב גם על העופות כעל זוחלים.

עץ פילוגנטי. בעץ ניתן לראות בבירור שעופות הם למעשה חלק מקבוצת הדינוזאורים (הקלייד Dinosauria).

דבר מעניין נוסף שמשתמע מעיון בעץ הפילוגנטי הזה הוא שהדינוזאורים לא ממש נכחדו. עופות הם למעשה חלק מקבוצת הדינוזאורים (הקלייד Dinosauria). נחמד לדעת שאפשר ללמוד על טי רקס דרך מחקר על ציפורים. 

ביולוגים שעובדים בשיטות מיון קלדיסטיות, משתמשים בעצים פילוגנטיים למטרות רבות, כולל:

  • בחינת השערות לגבי תהליך האבולוציה
  • לימוד התכונות של מינים שנכחדו ושושלות קדומות
  • מיון יצורים

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Using the tree for classification .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה