הדנ"א של יצור מכיל את הקוד הגנטי שלו וקובע כיצד הוא ייראה, יתנהג ויתקיים. לכן, שינוי בדנ"א יכול להשפיע על כל ההיבטים בחייו של יצור. 

באוכלוסיות שמתרבות באופן מיני, לכל אחד מהפרטים הרכב גנטי משלו, שהוא תערובת ייחודית של גרסאות הגנים (האללים) שקיבל בתורשה משני הוריו. השונות הגנטית הזו בין הפרטים באוכלוסייה מאפשרת שינויים אבולוציוניים. ללא שונות גנטית, חלק מהמנגנונים הבסיסיים ביותר של שינוי אבולוציוני לא יוכלו להתקיים.

ישנם שלושה מקורות עיקריים לשונות גנטית:

  • מוטציות הן שינויים בדנ"א. מוטציה בודדת יכולה להיות בעלת השפעה אדירה, אך במקרים רבים שינוי אבולוציוני מבוסס על הצטברות של מוטציות רבות.
  • זרימת גנים (או נדידת גנים) היא מעבר של גנים מאוכלוסייה אחת לשנייה, לדוגמה כשפרטים של חיפושיות ירוקות מהגרים לאוכלוסייה חומה.
  • רבייה מינית יוצרת הרכבי גנים חדשים באוכלוסייה, מכיוון שכל צאצא מקבל סט אחד של אללים מכל אחד מהוריו, ואלו יחד יוצרים הרכב גנטי ייחודי אך ורק לו.

עירוב גנים

עירוב גנים הוא מקור לשונות

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Genetic variation .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה