קלייד (clade) היא קבוצה שכוללת את האב הקדמון ואת כל צאצאיו, הן אלה הקיימים כיום והן אלה שנכחדו. כשמשתמשים בשיטות מיון קלדיסטיות ומתבססים על ההבנה של הפילוגנזה, קל לומר אם קבוצה של שושלות מהווה קלייד או לא. דמו לעצמכם שאתם גוזמים ענף מהעץ הפילוגנטי – כל המינים על הענף שנגזם הם קלייד.

דוגמאות לקליידים ולא קליידים

קליידים מקננים זה בתוך זה – הם יוצרים היררכיה מקוננת. קלייד יכול להכיל אלפים רבים של מינים או רק מינים ספורים. על העצים הפילוגנטיים מסומנות דוגמאות של קליידים ברמות שונות.  שימו לב כיצד קליידים מקוננים בתוך קליידים גדולים מהם.

מכיוון שכל הקליידים מקוננים בקליידים כוללים וגדולים יותר, הקלייד הגדול ביותר הוא כל היצורים. 

רזולוציה של עץ פילוגנטי

אמרנו כי קצות ענפי העץ הפילוגנטי מייצגים שושלות של צאצאים. עם זאת, בהתאם לרזולוציה שבה אנחנו בוחנים את העץ, קצוות אלה יכולים לייצג אוכלוסיות שונות של מין מסוים, מינים שונים או קליידים שונים, שכל אחד מהם מורכב ממינים רבים. 

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Understanding phylogenies .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה