לעתים התשובה לשאלה מדוע מאותה התפצלות בעץ נוצרים ענפים עשירים במינים ואחרים דלים, היא שאירועים היסטוריים "גזמו" או "טיפחו" ענפים מסוימים בעץ הפילוגנטי. שניים מהאירועים ההיסטוריים החשובים ביותר בהקשר זה הם:

מפץ המינים של הקמבריום. לפני 530 מיליון שנה, מגוון עצום של יצורים ימיים הופיעו לפתע (תוך 10 מיליון שנה בלבד – רגע בזמן אבולוציוני) בזירת האבולוציה. יצורים אלו היו בעלי צורות גוף חדשות, כמו אלו מפצלי בורג'ס בהרי הרוקיס הקנדיים (Burgess Shale),  שהיוו בסיס להתגוונות האבולוציונית מאז ועד היום.

יצורים מתקופת הקמבריום

הכחדת הפרם-טריאס. לפני כ-225 מיליון שנה, יותר מ-90% מהמינים שהיו אז נכחדו תוך 10 מיליון שנה או פחות. חלק מהקבוצות שהיו גדולות ונפוצות, מעולם לא התאוששו. לא ברור מה היה גורם ההכחדה, אך לאחריה היה אירוע של התגוונות משמעותית, כאשר מינים רבים התפצלו ותפסו את הנישות שהתפנו.  

הכחדות ענק בציר הזמן

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Diversity in clades. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה