סחיפה גנטית היא אחד המנגנונים הבסיסיים ביותר של אבולוציה, והיא מתבצעת במקביל לברירה טבעית, מוטציות וזרימת גנים.

בכל דור, כתוצאה מיד המקרה בלבד, חלק מהפרטים עשויים להתרבות יותר מאחרים ולהשאיר לדורות הבאים יותר צאצאים, וכך גם יותר מהגנים שלהם. הגנים בדורות הבאים יהיו הגנים של הפרטים ברי-המזל, ולא בהכרח רק של הפרטים המתאימים יותר או הכשירים יותר. סחיפה גנטית מתרחשת בכל האוכלוסיות, ואין מקום שבו האקראיות והמזל אינם משחקים תפקיד. עם זאת, כאשר גן לצבע חום, לדוגמה, מקנה יתרון בולט על פני גן לצבע ירוק, הרי שהכוח העיקרי שיקבע את השכיחות היחסית של שני הגנים באוכלוסייה יהיה הברירה הטבעית. הסחיפה הגנטית תשפיע יותר כאשר שני הצבעים טובים במידה דומה, ולכן ייצוגם בדורות הבאים יהיה בעיקר עניין של מזל. 

סחיפה גנטית בין אוכלוסיות

חשוב להבין שבמקרה של גנים ניטרליים (שלא נבדלים בהשפעתם על כשירות האורגניזם), סחיפה גנטית גורמת כמעט תמיד להיעלמות גן אחד ולהשתלטות האחר, וזאת למרות שאין לאחרון כל יתרון על פני הראשון. זהו תהליך שבו רצף הצלחות מקריות של אחד הגנים גורם לסחיפה לטובתו (בדומה לניצחון אחד השחקנים במשחק "מלחמה" בקלפים), וזאת הסיבה שהתהליך נקרא סחיפה (Drift). סחיפה גנטית משפיעה כמובן על השכיחות היחסית של גנים באוכלוסייה (ובדרך כלל מקטינה את השונות הגנטית באוכלוסייה), אך בשונה מברירה טבעית, מכיוון שהסחיפה הגנטית מתרחשת באופן אקראי לחלוטין, היא אינה מייצרת התאמות אבולוציוניות.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Genetic drift .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה