לצד התפיסה השגויה שברירה טבעית היא תהליך שמייצר שלמות, בצד השני של טווח הפירושים, הברירה הטבעית מוסברת כתהליך אקראי. גם זו תפיסה שגויה. המגוון הגנטי שקיים באוכלוסייה בגלל מוטציות הוא אכן אקראי, אך הברירה פועלת על מגוון זה בדרך מאוד לא אקראית: לתכונות גנטיות שמסייעות להישרדות ורבייה יש סיכוי רב יותר להפוך נפוצות מאשר תכונות שאינן מסייעות בכך. ברירה טבעית אינה אקראית!

מוטציות אקראיות וברירה

אוכלוסייה של פרטים עוברת מוטציות אקראיות וברירה לא אקראית. התוצאה היא תהליך שינוי אבולוציוני שאינו אקראי.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: But it’s not random either! University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה