אחד מקווי העדויות המשכנעים ביותר לאבולוציה הוא חקר תהליכים אבולוציוניים המתרחשים כיום. 

ברירה מלאכותית מחקה את תהליכי הברירה הטבעית ומאפשרת לנו הצצה לתהליכים אבולוציוניים שמתרחשים בטבע. כבר אלפי שנים שבני האדם בוררים באופן מלאכותי צמחים ובעלי חיים. כך הצטבר מידע ממספר רב של ניסויים ארוכי טווח, שנערכו על מגוון מינים, ושמאפשר לנו להבין כיצד מינים משתנים כתוצאה מרבייה סלקטיבית. 

המשך קריאה

אחת הטענות המרכזיות בתיאוריית האבולוציה היא כי הסביבה משפיעה על האבולוציה של אוכלוסיות. בכל מערכת אקולוגית יש כמות מוגבלת של משאבים עבור היצורים שמתקיימים באותה מערכת. קיימת תחרות בין הפרטים השונים באוכלוסייה על המשאבים, והפרטים בעלי התכונות המתאימות יותר יצליחו לשרוד ולהתרבות טוב יותר.

המשך קריאה

קיימות מערכות ניסוי רבות שמדגימות אבולוציה בתנאי מעבדה. אחת מהן היא מערכת הניסויים בדגי גופי של החוקר ג'ון אנדלר. נקבות דגי הגופי מעדיפות להזדווג עם זכרים צבעוניים. גם הטורפים של דגי הגופי "מעדיפים" את הזכרים הצבעוניים כי הם בולטים יותר ולכן קל יותר לטרוף אותם. ניסויים במערכת זאת מראים שמידת הצבעוניות משתנה כתוצאה מעוצמת לחצי הברירה המנוגדים הללו ובהתאם לתנאי הסביבה. 

המשך קריאה

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Evidence by example. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה