אמרנו שכדי שתכונה תחשב להתאמה, היא צריכה להיות תורשתית, תפקודית ולהגדיל את הכשירות של בעליה. אבל כדי לקבוע אם תכונה מסוימת היא התאמה, צריך גם לבחון כיצד היא התפתחה מבחינה אבולוציונית.

Archaeopteryx lithographica

Archaeopteryx lithographica

האם התכונה, לדוגמה קיום נוצות, נבררה לתפקידה העכשווי, לדוגמה תעופה? – במילים אחרות, האם נוצות התפתחו על רקע ברירה טבעית לתעופה? האם הן מופיעות במקביל להתפתחות תעופה? – התשובה לכך היא כנראה שלילית. למאובנים של הקרובים ביותר לעופות, דינוזאורים בעלי שתי רגליים, היו כנראה נוצות אך הם לא יכלו לעוף.

לכן, כנראה שהצורה הפשוטה ביותר של נוצות אינה התאמה לתעופה, למרות שכיום הן ללא ספק משרתות את התפקוד הזה. זוהי כנראה אקספטציה לתעופה והתאמה לתפקוד אחר. החיפוש אחר תשובות לשאלות כאלו הוביל ביולוגים לחפש תרחישים שונים שיכולים להסביר את התפתחות הנוצות.

שאלה זו מדגישה את החשיבות של הבנת ההיסטוריה של היצורים דרך "קריאת" מאובנים ובניית העץ הפילוגנטי. לא מספיק לדעת שתכונה מסוימת מתפקדת בצורה מסוימת כעת. אנחנו רוצים לדעת מה היה כאשר היא התפתחה. לשם כך אנחנו צריכים לשחזר את הפילוגנזה של היצורים שמעניינים אותנו, ולהבין את התפקוד הקדום של התכונות שאותן אנו חוקרים.

אקסאפטציה -  תכונה בעלת תפקוד שלא התפתחה על ידי ברירה טבעית לתפקודה העכשווי אלא כנראה עברה ברירה טבעית לתפקוד אחר. 

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Defining adaptation. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה