הבנת ההיסטוריה של החיים על פני כדור הארץ דורשת לצלול לעומק הזמן ולהתפרש במרחב. צריך לזכור כי טווחי הזמן שעליהם אנחנו מדברים הם עצומים ביחס לחיי אדם או אף להיסטוריה האנושית, ושהמרחבים הנדרשים לכך כוללים את כל שטחי היבשות והאוקיינוסים. בניית ציר הזמן, באופן יחסי של מה קדם למה ובאופן מוחלט של תיארוך, במקביל לפריסתו במרחב גיאוגרפי משתנה, הם שלבים הכרחיים בהבנת הסרט שנגלל לפנינו – ההיסטוריה של החיים על פני כדור הארץ.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Distribution in time and space. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה