העץ שבאיור מציג את היחסים שקושרים יחד את כל היצורים החיים על פני כדור הארץ. העץ הזה, כמו כל העצים הפילוגנטיים, הוא למעשה השערה לגבי יחסי הקרבה בין היצורים המופיעים בו. הוא ממחיש את הרעיון שכל היצורים החיים קרובים זה לזה.

את כלל היצורים החיים נהוג לחלק לשלושה קליידים (clades) עיקריים, הנקראים גם שלוש על-ממלכות (Domains): ארכיאה, חיידקים ואוקריוטים. אנו יכולים להתמקד בענף מסוים של העץ  ולהתעמק בפילוגנזה של שושלת מסוימת, לדוגמה בעלי החיים (מסומן באדום). אנו יכולים להוסיף ולהעמיק עוד כדי לבחון את השושלות של החולייתנים. 

העץ נבנה בהסתמך על קווי עדויות רבים, אך מן הסתם הוא אינו מושלם. מדענים ממשיכים לבקר ולהעריך מחדש את השערותיהם אל מול עדויות חדשות שמתגלות. ככל שהמדענים אוספים יותר ויותר נתונים, הם מסוגלים לנסח את השערותיהם בצורה מדויקת יותר ולאור זה לארגן מחדש את ענפי העץ. לדוגמה, עדויות שהתגלו ב-50 השנים האחרונות מצביעות על כך שעופות הם דינוזאורים, מה שחייב התאמה של כמה ענפי משנה של חולייתנים. 

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: The family tree. University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה