אבולוציה מוגדרת כשינוי בין דור לדור, אך מה בדיוק משתנה? – אבולוציה מתרחשת רק כאשר חל שינוי בתכונות התורשתיות (הגנטיות) של האוכלוסייה, או, בהגדרה אחרת: שינוי בשכיחות הגרסאות השונות של הגנים (האללים) באוכלוסייה במהלך הזמן. שינויים גנטיים אלו עוברים בתורשה מדור לדור. כתוצאה מכך נוצר השינוי החשוב באבולוציה – שינוי ארוך טווח.

השוו בין הדוגמאות השונות של שינוי באוכלוסיות של חיפושיות. איזה מהשינויים הוא דוגמה לאבולוציה?

חיפושיות בדיאטה

תארו לעצמכם בצורת ממושכת שמצמצמת את מקורות המזון של החיפושיות. מיעוט המזון גורם לכך שהחיפושיות באוכלוסייה קטנות יותר בהשוואה לדורות החיפושיות לפני הבצורת, אך לכל החיפושיות אותם סיכויים לשרוד ולהתרבות.

שינוי שאינו אבולוציוני

חיפושיות בהופעה שונה

נניח שצבע החיפושית נקבע באופן גנטי בדומה לצבע עיניים בבני אדם, ושבתחילה מרבית החיפושיות באוכלוסייה הן ירוקות ורק מיעוטן חומות. אולם, לאחר כמה דורות השתנתה שכיחות הצבע באוכלוסייה. מרבית החיפושיות חומות ורק מיעוטן ירוקות.

שינוי אבולוציוני

איזו מבין שתי הדוגמאות מלמדת על שינוי בין דור לדור - שינוי בשכיחות הגנים לאורך זמן?

ההבדל בגודל החיפושיות בדוגמה הימנית נובע משינוי בשפע המשאבים – הספקת מזון מצומצמת, לא משינוי בשכיחות הגרסאות השונות של הגנים (האללים) של תכונות הגודל. צאצאי החיפושיות הקטנות יגדלו לגודל מלא אם יקבלו מזון בכמות מספקת. לכן, דוגמה זו אינה מדגימה אבולוציה.

השינוי בצבע החיפושיות בדוגמה השמאלית הוא אבולוציוני: הדורות השונים של החיפושיות שונים מבחינה גנטית.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Descent with modification .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה