זרימת גנים, המכונה גם נדידת גנים, היא כל מעבר של פרטים והמטען הגנטי שלהם מאוכלוסייה אחת לשנייה. זרימת גנים יכולה להתרחש בהרבה מאוד אופנים: תאי אבקה של פרחים שעפים ברוח לאתר חדש שבו הם מפרים פרחים אחרים או בני אדם שמהגרים מיבשת אחת לשנייה. אם גרסאות חדשות של הגנים (אללים חדשים) עוברות לאוכלוסייה שבה הן לא היו קיימות קודם, זרימת גנים יכולה להיות מקור חשוב לשונות גנטית.

זרימת גנים בין אוכלוסיות

האלל לצבע ירוק עובר מאוכלוסייה אחת לאוכלוסייה שנייה שבה קיים רק האלל לצבע ירוק.  

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Gene flow .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה