עץ אבולוציוני סכמטי

אם נשרטט את התהליך של היווצרות מינים (התמיינות) מאב קדמון משותף, נקבל דגם שצורתו כצורת עץ שענפיו מסתעפים מהגזע או מענפים בוגרים יותר. לשרשרת הדורות שנוצרת במהלך הזמן אנחנו קוראים שושלת. 

שושלת יכולה להתקיים במשך דורות רבים ואז להתפצל לשתי שושלות-בת, שכל אחת מהן ממשיכה בנתיב משלה. חלק מהשושלות מגיעות למבוי סתום, כלומר נכחדות; אחרות ממשיכות להתפצל וליצור שושלות חדשות. התהליך הזה יוצר מבנה דמוי עץ, שמקשר את כל המינים שחיו אי פעם על פני כדור הארץ.

דמיינו שאתם יכולים להסתובב לאחור ולצעוד לאורך הענף שממנו התפתחו בני האדם. מהר למדי תפגשו את האב הקדמון המשותף לנו ולקרובינו, קופי השימפנזה והבונובו. אם תמשיכו לצעוד בנתיב הזה תפגשו את האב הקדמון המשותף לנו ולזוחלים (ולמינים רבים נוספים), לאחר מכן תפגשו את האב הקדמון המשותף לנו ולדגים (ולהרבה יותר מינים רבים נוספים) וכך הלאה. ככל שנצעד אחורה לאורך ההיסטוריה האבולוציונית שלנו נפגוש אבות קדומים יותר ויותר, שמהם התפצלו מינים רבים מאוד – עד שלבסוף נגיע לנקודה שממנה הכול התחיל – יצור חד-תאי שהוא האב-אב-אב-אב... הקדמון של כל היצורים החיים על פני כדור הארץ.

עץ אבולוציוני נקרא גם עץ פילוגנטי. העץ הוא למעשה ייצוג גרפי של דגם ההתפצלות האבולוציוני של השושלות. עץ אבולוציוני יכול לייצג את כל היצורים החיים שהתפתחו מהאב הקדמון האוניברסלי, כמו בדוגמה למעלה, או רק ענף מסוים של עץ החיים – למשל חולייתנים, פטריות או חיפושיות. עצים אבולוציוניים יכולים לכלול מינים קיימים ומינים שנכחדו. יש דרכים רבות ומגוונות להציג עצים אבולוציוניים – הנה כמה דוגמאות:

ייצוגים גרפיים שונים של עצים אבולוציוניים

להבין אבולוציה