עץ אבולוציוני. הטקסונים מימין אינם "מפותחים" או "מתקדמים" יותר מהטקסונים שבצד השמאלי של העץ.

העץ הפילוגנטי הזה, בדומה לרוב העצים הפילוגנטיים שמוצגים בספרי לימוד ובאתרי אינטרנט, מציג ענפים ארוכים משמאל וענפים קצרים מימין, כך שהעץ נוטה על הצד. אנשים רבים טועים ומסיקים מהעיצוב הזה שהטקסונים מימין יותר "מפותחים" או "מתקדמים" מבחינה אבולוציונית מהטקסונים שבצד השמאלי של העץ, אך זו תפיסה שגויה של עצים פילוגנטיים.

ימין: נפוחית. שמאל: כריש

הנפוחית Diodon holocanthus נמצאת בצד הימני של העץ והכריש Galeorhinus galeus נמצא בחלקו השמאלי, אבל זה לא אומר שהאחד יותר "מתקדם" מהאחר.

מקור הצילומים: נפוחית:  Shorefishes of the tropical eastern Pacific online information system. צילום: Roger Steene.  כריש : Shorefishes of the neotropics. צילום: Robertson, D Ross.

ראשית, אין מדד שבו אנחנו מודדים ובעזרתו אנחנו משווים בין מינים. התפיסה של "מתקדם" או "מפותח" אינה מדעית כלל וניזונה מתפיסה ששמה את האדם במרכז, ומגדירה את מי שדומה לנו כמפותח יותר ממי ששונה מאתנו. שנית, המיקום של טקסונים בעץ, זה יחסית לזה, חסר חשיבות. אנחנו מוצאים מגוון של תכונות מדהימות ומפותחות במקומות שונים לאורך העץ. הצמד, למשל, מסוגל להפריש מעורו חומר מיוחד, שמתרחב כשהוא בא במגע עם המים ועוזר לו לברוח מטורפים.
כדי להימנע מהתפיסה השגויה הזו, חשוב לזכור שאפשר לסובב את הענפים סביב הצירים שלהם מבלי לשנות את המידע שהעץ מציג, ולקבל עצים בעלי מראה שונה – אך זהים מבחינה פילוגנטית.

שתי תצוגות שונות של אותו העץ האבולוציוני.
חזור לעץ

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

A Fisheye View of the Tree of Life. Understanding Evolution .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2016

המידע הפילוגנטי מתוך:

Wiley, E. O. and Johnson, G. D. 2010. A teleost classification based on monophyletic groups. In J. S. Nelson, H.-P. Schultze, & M. V. H. Wilson (eds) Origin and Phylogenetic Interrelationships of Teleosts. Pp. 123-182, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, Germany.

חזור לעץ

להבין אבולוציה