הקלייד Percomorph שונה משאר חלקי העץ. במקום תבנית הסתעפות פשוטה, יש כאן דגם דמוי מזלג. התכונה הזו נקראת פוליטומיות (polytomy). בעוד שברוב הצמתים מתפצלות שתי שושלות, בפוליטומים יש יותר משתי שושלות שמתפצלות מאותו צומת. בעץ הזה יש תשע שושלות שונות! מה המשמעות של עובדה זו?

פוליטומיה בעץ האבולוציוני

לרוב, המשמעות של פוליטום היא שאין לנו די עדויות כדי לקבוע איזה עץ פילוגנטי מתאר בצורה נכונה את היחסים האבולוציוניים שבין המינים. הפוליטומיה שמוצגת בעץ הזה כוללת למעשה שתי פוליטומיות ומעידה על כך שאנחנו די בטוחים שצלופח קוצני ודגי גופי קרובים זה לזה, אבל אנחנו לא יודעים איזו קבוצה הכי קרובה לשניהם. אולי טונה? אולי אבו-נפחא (Tetraodontidae)? ואולי דגי קרח (Nototheniiformes) ודקראים (Perciformes) הכי קרובים זה לזה? אנחנו פשוט לא בטוחים. אנחנו עדיין לא יודעים מספיק על המיקום הנכון של סדרות הדגים שכלולות בתוך הקלייד Percomorphacea, ויש להמשיך ולחקור אותו.

דגי גופי

דגי גופי מהמין Poecilia reticulata.
מקור: Wikimedia Commons. צילום:Marrabbio2.

עוקצן

עוקצן מהמין Spinachia spinachia. מקור: biopix

צלופח

צלופח מהמין Mastacembelus armatus. מקור:  commons wikimedia

שלושת המינים הללו אמנם קרובים אבולוציונית, אך אין לנו די מידע כדי לקבוע את היחסים המדוייקים ביניהם.

חזור לעץ

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

A Fisheye View of the Tree of Life. Understanding Evolution .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2016

המידע הפילוגנטי מתוך:

Wiley, E. O. and Johnson, G. D. 2010. A teleost classification based on monophyletic groups. In J. S. Nelson, H.-P. Schultze, & M. V. H. Wilson (eds) Origin and Phylogenetic Interrelationships of Teleosts. Pp. 123-182, Verlag Dr. Friedrich Pfeil, München, Germany.

חזור לעץ

להבין אבולוציה