מיקרו-אבולוציה היא אבולוציה בקנה מידה קטן שמתרחשת באוכלוסייה בודדת. 

אוכלוסייה היא קבוצה של יצורים שמתרבים זה עם זה ולכן יש להם מאגר גנים משותף. תהליך מיקרו-אבולוציוני הוא שינוי בשכיחות הגרסאות השונות של הגנים (האללים) באוכלוסייה זו. תהליך זה יכול להתרחש תוך דור אחד או מספר דורות בודדים. לדוגמה, דרורי בית עברו התאמה לאקלים של צפון אמריקה, יתושים עברו אבולוציה כתגובה לשינויי אקלים, וכנימות פיתחו עמידות לקוטלי חרקים. כל אלו הן דוגמאות למיקרו-אבולוציה.

נוכל לזהות תהליכי מיקרו-אבולוציה אם נבחין בשינוי בשכיחות תכונות מסוימות באוכלוסייה. לדוגמה, כאשר אוכלוסיית חיפושיות מסוימת, שבה 80% מהחיפושיות היו ירוקות ו-20% בלבד היו חומות, תהפוך לאחר מספר דורות ל- 60% ירוקות ו-40% חומות.

כאמור, שינוי מיקרו אבולוציוני יכול להתרחש הן כתוצאה מסחיפה גנטית והן כתוצאה מפעולת הברירה הטבעית. שני התהליכים הללו גורמים לשינוי בשכיחות גנים באוכלוסיות, ומכאן לשינוי מיקרו-אבולוציוני. כמו כן, שינויים מיקרו אבולוציוניים שמצטברים באופן שונה באוכלוסיות שהתפצלו וגורמים לבידוד רבייתי ביניהן הופכים בעצם לשינויים מקרו אבולוציוניים. השינויים הם רציפים אך הגדרתם מתחלפת ממיקרו אבולוציה למקרו אבולוציה ברגע שהם לוו בפיצול וביצירת מינים חדשים.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution.University of California Museum of Paleontology. Microevolution. 10 August 2015

להבין אבולוציה