במהלך האבולוציה, מינים משתנים, מתפתחים ומתפצלים; כך נוצרים מינים חדשים מאב קדמון משותף. מחקר של התכונות התורשתיות ושל עדויות היסטוריות אחרות מאפשר שחזור של היחסים האבולוציוניים בין מינים ושרטוט של העץ ה"משפחתי" שמייצג את היחסים הללו –  "העץ הפילוגנטי". 

חלק זה בוחן כיצד אנו משחזרים את דגמי היחסים האבולוציוניים בעזרת עצים פילוגנטיים.

דוגמה לעץ פילוגנטי

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: The history of life: looking at the patterns .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה