בבסיס העץ נמצא האב הקדמון, והענפים מייצגים את השושלות שהתפצלו ממנו. ככל שעולים בעץ, מתקדמים בציר הזמן.

העץ הפילוגנטי דומה לעץ משפחה. בבסיס העץ נמצא האב הקדמון, והענפים מייצגים את השושלות שהתפצלו ממנו. ככל שעולים בעץ מהשורשים לכיוון קצות הענפים, למעשה מתקדמים בציר הזמן. 

התפצלות של שושלת והיווצרות מינים חדשים מיוצגת על העץ כהסתעפות.

התפצלות של שושלת והיווצרות מינים חדשים מיוצגת על העץ כהסתעפות בפילוגנזה. כאשר נוצר מין חדש, שושלת קדומה אחת מולידה שתי שושלות בת.

לכל שושלת יש חלק בהיסטוריה שלה שהוא ייחודי רק לה וחלק אחר שמשותף לה ולשושלות אחרות.

עצים פילוגנטיים עוקבים אחר דגמים של מוצא משותף שקיימים בין שושלות. לכל שושלת יש חלק בהיסטוריה שלה שהוא ייחודי רק לה וחלק אחר שמשותף לה ולשושלות אחרות.

לכל שושלת יש אבות קדמונים ייחודים רק לה, ואחרים שמשותפים לה ולשושלות אחרות.

באופן דומה, לכל שושלת יש אבות קדמונים ייחודים רק לה, ואחרים שמשותפים לה ולשושלות אחרות.

מקורות ומידע נוסף

התכנים עובדו מתוך:

"Welcome to Evolution 101!" Understanding Evolution: Understanding phylogenies .University of California Museum of Paleontology. 22 May 2015

להבין אבולוציה