גופו של האב הקדמון של פרוקי הרגליים היה בנוי מהרבה פרקים ובכל פרק היו זוג רגליים. כל פרוקי הרגליים ירשו את התכונה של גפיים רבות מהאב הקדמון שלהם. עם זאת, בפרוקי רגליים רבים חלק מהגפיים התנוונו ונעלמו ואילו גפיים אחרות התמיינו לצורות חדשות. 

בחנו את עצמכם!

  לחצו על בעלי החיים כדי לבדוק למי מהם יש זוגות גפיים רבים.

מקורות ומידע נוסף

"The Arthropod Story". Understanding Evolution. 2016. University of California Museum of Paleontology. Accessed 22 August 2014