להבין לאבולוציה הוא ספר לימוד מקוון על אבולוציה. הוא מחולק לפרקים הבאים:

  • מהי אבולוציה? - הגדרה והסבר קצר
  • מנגנונים - כיצד האבולוציה מתרחשת?
  • דגמים – מהם הדגמים שהאבולוציה יוצרת?
  • קצבים - כיצד תהליך האבולוציה עובד בקנה מידה גדול ובקנה מידה קטן?
  • עדויות - מהן התופעות והראיות שמצביעות על קיום אבולוציה?
  • שאלות המחקר כיום - חלק מהשאלות הגדולות שעליהן ביולוגים חוקרי אבולוציה מנסים לענות
  • תפיסות שגויות - מהן התפיסות השגויות הנפוצות בהבנת האבולוציה ותהליך הברירה הטבעית ומדוע הן שגויות? 

 

קריאה מהנה!!

להבין אבולוציה

תאריך פרסום:

14.07.2015